Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' XINV '


Category: Virus

Meaning: Xingu Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
TCRVTacaribe Virus; Tissue Culture Rinderpest Vaccine
SV-5, -10, -12, -40, -41Simian Virus 5, 10, 12, 40, 41
SLEVSt. Louis Encephalitis Virus
ARBVArbia Virus
EBO-REbola Reston Virus
BOIHVBoid Herpesvirus
MALVMalakal Virus
RHDV-FRGRabbit Hemorrhagic Disease Virus FRG
CHIMVChim Virus
PFDNVPeriplanata Fuliginosa Densovirus
SFVSimian Foamy Virus
SNPVSingle Nucleopolyhedrovirus
HEVHepato-encephalomyelitis Virus
BRVBaboon Orthoreovirus; Bovine Rhinovirus; Breda Virus
HEVHuman Enterovirus

Privacy Policy