Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' VAEV '


Category: Virus

Meaning: Vearoy Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
GALVGibbon Ape Leukemia Virus
LAHVLeukocyte-associated Herpesvirus
TUHVTupaiid Herpesvirus
PRVParoo River Virus
FPLVFeline Panleukemia Virus
TRSVTobacco Ringspot Virus
BAPVBovine Alimentary Papillomavirus
PVSPoliovirus Susceptibility
DSDNVDiatraea Saccharalis Densovirus
SAFVSaint-Floris Virus
EBOVEbola Virus
CTLVCarrot Thin Leaf Virus
HHMMTVHuman Homologue Of Mouse Mammary Tumor Virus
SAKVSakhalin Virus
MANVManzanilla Virus

Privacy Policy