Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' QFFV '


Category: Virus

Meaning: Queensland Fruit Fly Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
ADAdenovirus; Adrenal; Anisotropic Disk
ACHVAcciptrid Herpesvirus
NORVNorthway Virus
HIV-1.ETH2220Human Immunodeficiency Virus 1 ETH2220
ANHVAnatid Herpesvirus
BPXYBuffalopox Virus
MNPVMultiple Nucleopolyhedrovirus
EBO-REbola Reston Virus
BRRVBlueberry Red Ringspot Virus
KETVKetapang Virus
GETVGetah Virus
PSVSimian Vacuolating Virus Plasmid
HVSHerpesvirus Of Saimiri
ICTVDBInternational Committee On Taxonomy Of Viruses Database
MLSMouse Leukemia Virus

Privacy Policy