Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' PV '


Category: Virus

Meaning: Poxvirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
SVStreak Virus
HCPSHantavirus Cardiopulmonary Syndrome
HVEMHerpesvirus [HV] Entry Mediator
YAOVYaounde Virus
GLVGross Leukemia Virus
GURVGurupi Virus
SCETY3VSaccharomyces Cerevisiae Ty3 Virus
BBNVBroad Bean Necrosis Virus
PGAVPongola Virus
OLVVOliveros Virus
CALVCardamine Latent Virus
MAYVMayaro Virus
BOCVBovine Enteric Calicivirus
COPVCanine Oral Papillomavirus
PVPapillomavirus

Privacy Policy