Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' PPV '


Category: Virus

Meaning: Parapoxvirus, Parapoxvirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
PTVVPonteves Virus
GFVGabek Forest Virus
TENVTensaw Virus
BTVBlue Tongue Virus
MVMottle Virus
NVDNewcastle Virus Disease
CVSChallenge Virus Strain
BMMVBean Mild Mosaic Virus
CACVCanine Calicivirus
PUCVPuchong Virus
SVSatellite Virus
CNTVConnecticut Virus
CASPIVCasinaria Sp. Ichnovirus
JCPYVJC Polyomavirus
FEHVFelid Herpesvirus

Privacy Policy