Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' MOKV '


Category: Virus

Meaning: Mokola Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
ECDOEnteric Cytopathic Dog Orphan [virus]
JCVJakob-Creutzfeldt Virus; Jamestown Canyon Virus
APDNVAedes Pseudoscutellaris Densovirus
TCCA, TCCAVTransitional Cell Cancer-associated [virus]
BEFVBovine Ephemeral Fever Virus
MMTVMouse Mammary Tumor Virus
CPCVCacipacore Virus
HVEMHerpesvirus [HV] Entry Mediator
KOLVKolongo Virus
ALFVAlfuy Virus
HPVHuman Papilloma Virus
EIVEquine Influenza Virus; External Iliac Vein
HHV 1 TO 8Human Herpesviruses 1 To 8
GLVGibbon Ape Leukemia Virus
S-TRSVSubstrate Of Tobacco Ringspot Virus

Privacy Policy