Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' MEV '


Category: Virus

Meaning: Measles Virus; Megaelectron Volts

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
CSSVCacao Swollen Shoot Virus
MARMVMaracuja Virus
CIEBOVCote D'Ivoire Ebola Virus
ESMOVEggplant Severe Mottle Virus
BRRVBlueberry Red Ringspot Virus
SCETY4VSaccharomyces Cerevisiae Ty4 Virus
EMIVEnytus Montanus Ichnovirus
EBV-IMEpstein-BArr Virus Infectious Mononucleosis
ANBVAnopheles B Virus
URUVUrucuri Virus
REVRat Encephalomyelitis Virus; Reticuloendotheliosis Virus
HZVHerpes Zoster Virus
DTVDesktop Videoconferencing [telemedicine]; Dioscorea Trifida Virus
BPMVBean Pod Mottle Virus
HHV 1 TO 8Human Herpesviruses 1 To 8

Privacy Policy