Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' MBLV '


Category: Virus

Meaning: Mite-borne Latent Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
RVFVRift Valley Fever Virus
KINVKindia Virus
PRCVPorcine Respiratory Coronavirus
AZEVAcrobasis Zelleri Entomopoxvirus
SDFVSyr-Daria Valley Virus
EHVEdge Hill Virus; Electric Heart Vector; Epidermal Hyperplasia Virus; Equid Herpesvirus
PTVPunta Toro Virus
BAEVBaboon Endogenous Virus
BRMVBean Rugose Mosaic Virus; Berrimah Virus
MACVMachupo Virus
BAPVBovine Alimentary Papilloma Virus
MHVMagnetic Heart Vector; Middle Hepatic Vein; Mouse Hepatitis Virus; Murine Hepatitis Virus
DMVDwarf Mosaic Virus
RV-FRotavirus F
EMMVEggplant Mild Mottle Virus

Privacy Policy