Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' LAHV '


Category: Virus

Meaning: Leukocyte-associated Herpesvirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
BKPYVBK Polyomavirus
EAVEntity-attribute-value [data Organization]; Equine Abortion Virus; Equine Arteritis Virus
BYVBVBean Yellow Vein-banding Virus
STORCHSyphilis, Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, And Herpesvirus
BTMVBeet Mosaic Virus
CQIVCalchaqui Virus
KOKVKokobera Virus
UMBVUmbre Virus
HIVANHuman Immunodeficiency Virus-associated Nephropathy
TVBox Turtle Virus
DHVDuck Hepatitis Virus
TBTVTimboteua Virus
PIVParainfluenza Virus
MVMinute Virus
FAHVFalconid Herpesvirus

Privacy Policy