Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' LAC '


Category: Virus

Meaning: La Crosse [virus]

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
MURVMurre Virus; Murutucu Virus
CEMVCelery Mosaic Virus; Cetacean Morbillivirus
SCETY5VSaccharomyces Cerevisiae Ty5 Virus
HVHepatitis Virus
JAPVJapanaut Virus
TETEVTete Virus
FSVFeline Fibrosarcoma Virus; Fort Sherman Virus; Forward Stroke Volume
HVDHantavirus [HV] Disease; Hypertensive Vascular Disease
DENVDengue Virus
BISHVBlueberry Shock Virus
MARVMarburg Virus
LEBVLebombo Virus
HA2Hemadsorption Virus 2
ISLAVIsla Vista Virus
WHAVWhataroa Virus

Privacy Policy