Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' HBSAG '


Category: Virus

Meaning: Hepatitis B Surface Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
TSUVTsuruse Virus
GFVGabek Forest Virus
MARAVMaraba Virus
BOVBoolarra Virus
MTVMibuna Temperate Virus
BOTVBovine Torovirus
KARVKarimabad Virus
NGOVNgoupe Virus
RVARecombinant Virus Assay
CQIVCalchaqui Virus
HGVHepatitis G Virus
TMEVTembe Virus; Theiler Murine Encephalomyelitis Virus
RVRhinovirus
AOHVAotine Herpesvirus
IFEVIfe Virus

Privacy Policy