Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' HTLV-I '


Category: Virus

Meaning: Human T-cell Lymphotropic Virus Types I

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
LVLive Virus
VVirus
CAPLVCaper Latent Virus
LSVLone Star Virus
LANVLaguna Negra Virus; Left Atrial Neovascularization
BISHVBlueberry Shock Virus
VZVVaricella-zoster Virus
CAMVCauliflower Mosaic Virus
CMVCytomegalovirus
NJLVNaranjal Virus
RSV-PR-CRous Sarcoma Virus (Prague C)
CHIMVChim Virus
MORVMoriche Virus
FCVFeline Calicivirus; Fowl Calicivirus
MYXVMyxoma Virus

Privacy Policy