Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' GLV '


Category: Virus

Meaning: Gross Leukemia Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
SVSatellite Virus
HBVHepatitis B Virus
AVREOAvian Reovirus
HVSHerpesvirus Sensitivity
BPVBovine Papillomavirus
CVSCoronavirus Susceptibility
DSVDrosophila S Virus
GIVGreat Island Virus
PHHVPhalacrocoracid Herpesvirus
LIVLeft Innominate Vein; Louping Ill Virus
GLVGiardia Lamblia Virus; Gibbon Ape Leukemia Virus; Gross Leukemia Virus
BCVBunyip Creek Virus
TFVTelok Forest Virus; Tick Fever Virus
GPCOVGuinea Pig Type C Oncovirus
HUGVHughes Virus

Privacy Policy