Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' FIV-O '


Category: Virus

Meaning: Feline Immunodeficiency Virus (Oma)

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
BANVBanzi Virus
SPLVSerum Parvovirus-like Virus
PURVPurus Virus
CPSMVCowpox Severe Mosaic Virus
RRVRoss River Virus
NSDVNairobi Sheep Disease Virus
MCVMolluscum Contagiosum Virus
LDVLordsdale Virus
EPHVElapid Herpesvirus
MACVMachupo Virus
TVXTumor Virus X
HLVHerpes Like Virus
SLNVSaintpaulia Leaf Necrosis Virus
CELCER1VCaenorhabditis Elegans Cer1 Virus
OADVOvine Adenovirus

Privacy Policy