Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' FEHV '


Category: Virus

Meaning: Felid Herpesvirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
SFSimian Foam-virus
HSVEHerpes Simplex Virus Encephalitis
BPMVBean Pod Mottle Virus
ACEVAnomala Cuprea Entomopoxvirus
KCVKern Canyon Virus
AVAscovirus
PEDVPorcine Epidemic Diarrhea Virus
CATUVCatu Virus
BAAVBovine Adeno-associated Virus
BRRVBlueberry Red Ringspot Virus
PADV 1-3, 4, 5Porcine Adenoviruses 1-3, 4, 5
ANFAMNPVAnagrapha Falciform Multiple Nucleopolyhedrovirus
TATVTataguine Virus
SAPVSapphire Virus
NASVNasoule Virus

Privacy Policy