Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ESCPS '


Category: Virus

Meaning: Euxoa Scandens Cypovirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
CMOVCarrot Mottle Virus; Chlorotic Mottle Virus
BRRVBlueberry Red Ringspot Virus
SIV-AGM.TANSimian Immunodeficiency Virus African Green Monkey Tan 1
BARVBarur Virus
TUCVTucunduba Virus
XIBVXiburema Virus
DBEVDemodema Entomopoxvirus
GLVGiardia Lamblia Virus; Gibbon Ape Leukemia Virus; Gross Leukemia Virus
VIRVirus, Viral
FIPVFeline Infectious Peritonitis Virus
HIV-2.ISYHuman Immunodeficiency Virus 2 ISY
RV-DRotavirus D
DSVDrosophila S Virus
CSFVCerebrospinal Fluid Volume; Classical Swine Fever Virus
ICTVDBInternational Committee On Taxonomy Of Viruses Database

Privacy Policy