Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' DAGV '


Category: Virus

Meaning: D'Aguilar Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
RRVRoss River Virus
REVReticuloendotheliosis Virus
SCETY2VSaccharomyces Cerevisiae Ty2 Virus
TOSVToscana Virus
CVCanker Virus
CSGMVCassava Green Mottle Virus
SWVSwine Calicivirus
CPCVCacipacore Virus
QUPVQuailpox Virus
DPRVDiadromus Pulchellus Reovirus
BARVBarley Virus
DKVDeer Kidney Virus
CRVNile Crocodile Poxvirus
SHFVSimian Hemorrhagic Fever Virus
TCMVTacaiuma Virus

Privacy Policy