Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' DADV-1 '


Category: Virus

Meaning: Egg Drop Syndrome Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
AKAVAkabane Virus
OKOVOkola Virus
BBSCVBlueberry Scorch Virus
TKPVTurkeypox Virus
LEDVLednice Virus
PYVPolyomavirus, Polyomavirus
ARV-DAquareovirus D
DISC-HSVDisabled Infectious Single-cycle Herpes Simplex Virus
VAEVVearoy Virus
MLSMouse Leukemia Virus
KETVKetapang Virus
GCFVGinger Chlorotic Fleck Virus
TVDTransmissible Virus Dementia; Triple Vessel Disease
NOVNodamura Virus; Novantrone
ECBO VIRUSEnteric Cytopathogenic Bovine Orphan Virus

Privacy Policy