Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' DABV '


Category: Virus

Meaning: Dabakala Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
AVAsparagus Virus
PVUPueblo Viejo Virus
CMVChlorotic Mottle Virus
JDVJuan Diaz Virus
HTVHerpes-type Virus
POOVPoovoot Virus
VVMDVVery Virulent Marek Disease Virus
ELLVElderberry Latent Virus
CER1VCer1 Virus
POTVPorcine Torovirus
CIEBOVCote D'Ivoire Ebola Virus
MNTVMinatitlan Virus
JUNVJunin Virus
JOAVJoa Virus
BGNVBangoran Virus

Privacy Policy