Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' CMVIG '


Category: Virus

Meaning: Cytomegalo Virus Immune Globulin

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
CRHVCricetid Herpesvirus
TCVTurnip Crinkle Virus
XINVXingu Virus
MATVMatucare Virus
GARCLVGarlic Common Latent Virus
BYVBVBean Yellow Vein-banding Virus
JEVJapanese Encephalitis Virus
OROVOropouche Virus
OKOVOkola Virus
TGEVTransmissible Gastroenteritis Virus
CLSVCucumber Leaf Spot Virus
AEVAntheraea Eucalypti Virus
ARKVArkonam Virus
PAMVPampa Virus
BUEVBuenaventura Virus

Privacy Policy