Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' BXV '


Category: Virus

Meaning: Bee Virus X

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
DPVDasychira Pudibunda Virus; Deer Papillomavirus; Disabling Positional Vertigo; Mule Deer Poxvirus
AFV-SAspergillus Foetidus Virus S
ALPVAphid Lethal Paralysis Virus
CLMVCauliflower Mosaic Virus
TRVTobacco Rattle Virus
BCMNVBean Common Mosaic Necrosis Virus
TFVTelok Forest Virus; Tick Fever Virus
CTEVCamptochironomus Tentans Entomopoxvirus
SV40Simian Vacuolating Virus 40
AMDVAleutian Mink Disease Virus
ALJVAlajuela Virus
CGRMVCherry Green Ring Mottle Virus
PVUPueblo Viejo Virus
GARMBLVGarlic Mite-borne Latent Virus
RHDV-V351Rabbit Hemorrhagic Disease Virus V351

Privacy Policy