Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' BHK '


Category: Virus

Meaning: Baby Hamster Kidney [cells]; Type-B Hong Kong [influenza Virus]

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
CHPVChandipura Virus; Chicken Parvovirus
JAPVJapanaut Virus
CRVCherry Rosette Virus
AVArenavirus
CCMOVCereal Chlorotic Mottle Virus
FOUVFoula Virus
LIVLeft Innominate Vein; Louping Ill Virus
INKVInkoo Virus
IVIchnovirus
ILTVInfectious Laryngotracheitis Virus
ANV-SAspergillus Niger Virus S
PORVPorcine Rubulavirus
ELMCVEl Moro Canyon Virus
GP46Viral Protein Specific To HIV Virus
HVDHantavirus [HV] Disease; Hypertensive Vascular Disease

Privacy Policy