Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' BBWV '


Category: Virus

Meaning: Broad Bean Wilt Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
HVDHantavirus [HV] Disease; Hypertensive Vascular Disease
PSTVPotato Spindle Tuber Virus
SEOVSeoul Virus
KASVKasba Virus; Kasokero Virus
JNPVJuncopox Virus
CONVCocoa Necrosis Virus
TYUVTyuleniy Virus
BBMVBroad Bean Mottle Virus; Brush Border Membrane Vesicle
SIV-AGM.155Simian Immunodeficiency Virus African Green Monkey 155
IPVInactivated Poliomyelitis Vaccine Or Virus
PLVPanleukemia Virus
FVBFriend Virus B-type
PTVPorcine Teschovirus
DNVDensovirus; Dorsal Nucleus Of Vagus Nerve; Double-normalized Value
BANVBanzi Virus

Privacy Policy