Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ARV '


Category: Virus

Meaning: Avian Orthoreovirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
LBVLagos Bat Virus; Left Brachial Vein; Lung Blood Volume
BUJVBujaru Virus
ZEBOVZaire Ebola Virus
POTVPotosi Virus; Potiskum Virus
TLVThreshold Limit Value; Tidal Liquid Ventilation; T-lymphotropic Virus; Total Lung Volume
COLVCole Latent Virus
HBVHepatitis B Vaccine; Hepatitis B Virus; High Biological Value
ACOEVAraphia Conspersa Entomopoxvirus
MPLVMyeloproliferative Leukemia Virus
RVRauscher Virus
MVMottle Virus
MBLVMite-borne Latent Virus
TRVTriatoma Virus
OBOVObodhiang Virus
EMCVEggplant Mottled Crinkle Virus; Encephalomyocarditis Virus

Privacy Policy