Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ALHV '


Category: Virus

Meaning: Alcelaphine Herpesvirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
AIHVAlcelaphine Herpesvirus
PDHVPerdicid Herpesvirus
PPVPrecarious Point Virus
HVSHerpesvirus Sensitivity
HIV-1.ANT70Human Immunodeficiency Virus 1 ANT70
BOCVBovine Enteric Calicivirus
LJNVLanjan Virus
AVAsparagus Virus
BCVBeet Cryptic Virus
OUBIVOubi Virus
SAKVSakhalin Virus
LEDVLednice Virus
POHV 1, 2, 3Pongine Herpesviruses 1, 2, 3
ORFVOrf Virus
CNAVCananeia Virus

Privacy Policy