Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ABSV '


Category: Virus

Meaning: Absettarov Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
KANVKannamangalam Virus
KETVKetapang Virus
CMVCommon Mosaic Virus
KKVKaeng Khoi Virus
SINVSindbis Virus
LPVLapine Parvovirus; Left Portal View; Left Pulmonary Veins; Lopinavir
CCMVCowpea Chlorotic Mottle Virus
RHDV-V351Rabbit Hemorrhagic Disease Virus V351
GMVGlycine Mosaic Virus; Golden Mosaic Virus; Gram Molecular Volume; Green Mottle Virus
VZVVaricella-zoster Virus
HTLFHuman T-cell Leukemia Virus Enhancer Factor
HPEVHuman Parechovirus
HSRVHuman Spuma Retrovirus
DSDNVDiatraea Saccharalis Densovirus
APLPVAmerican Plum Line Pattern Virus

Privacy Policy