Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ABMV '


Category: Virus

Meaning: Above Maiden Virus; Abu Mina Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
BEVBaboon Endogenous Virus; Beam's Eye View; Berne Virus; Bleeding Esophageal Varix; Bovine Enterovirus
HVHerpes Virus
HADV-A, B, C, D, E, FHuman Adenoviruses A, B, C, D, E, And F
SEOVSeoul Virus
ARVAdelaide River Virus
ACMNPVAutographa Californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus
CAHVCanid Herpesvirus
MPMV, M-PMVMason-Pfizer Monkey Virus
MXVMexico Virus
NBVNelson Bay Orthoreovirus
CHRVChub Reovirus
SHAVShamonda Virus
VRVVentricular Residual Volume; Viper Retrovirus; Virgin River Virus
HEVHepatitis E Virus
HSV-2Herpes Simplex Virus Type 2

Privacy Policy