Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' AABV '


Category: Virus

Meaning: Ascogaster Argentifrons Bracovirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
ERBVEquine Rhinitis B Virus
NVDNewcastle Virus Disease
ECBO VIRUSEnteric Cytopathogenic Bovine Orphan Virus
RRRoss River [virus]
COVCoronavirus
OLIVOlifantsvlei Virus
FSEVFigulus Subleavis Entomopoxvirus
GSPIVGlypta Sp. Ichnovirus
HCVHepatitis C Virus
RHDV-V351Rabbit Hemorrhagic Disease Virus V351
HCVSHuman Coronavirus Sensitivity
PHOHVPhocid Herpesvirus
RVRubella Virus
LDVLactate Dehydrogenase-elevating Virus, Lactic Dehydrogenase Virus
LOKVLokern Virus

Privacy Policy