Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' AABV '


Category: Virus

Meaning: Ascogaster Argentifrons Bracovirus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
EEVEndocardial Ventriculotomy; Equine Encephalitis Virus; Equine Encephalosis Virus; Extracellular Enveloped Virus
HPEVHuman Parechovirus
CGRMVCherry Green Ring Mottle Virus
QPMVQuail Pea Mosaic Virus
FESVFeline Sarcoma Virus
TATVTataguine Virus
MARMVMaracuja Virus
BPMVBean Pod Mottle Virus
PTVVPonteves Virus
ARBVArbia Virus
CVGVCsiro Village Virus
TIMVTimbo Virus
HLVHerpes Like Virus
CRHVCricetid Herpesvirus
HEVHepato-encephalomyelitis Virus

Privacy Policy