Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' AAAV '


Category: Virus

Meaning: Avian Adeno-associated Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
RRRoss River [virus]
SMULVScripps Murine Leukemia Virus
OKOVOkola Virus
OAAVOvine Adeno-associated Virus
GMVGlycine Mosaic Virus; Golden Mosaic Virus; Gram Molecular Volume; Green Mottle Virus
STNVSatellite Tobacco Necrosis Virus
TRVTobacco Rattle Virus
VSDVentricular Septal Defect; Vesicular Stomatitis Virus; Virtually Safe Dose
VMDVVirulent Marek Disease Virus
MSVMuir Springs Virus
CMVCommon Mosaic Virus
GAFESVGardner-Arnstein Feline Sarcoma Virus
RRVRoss River Virus
BENVBenevides Virus; Benfica Virus
MTVMouse Mammary Tumor Virus

Privacy Policy