Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' ADV '


Category: Virus

Meaning: Aujeszky's Disease Virus

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
SCAVSunday Canyon Virus
KDVKadipiro Virus
TINVTinarov Virus
SEOVSeoul Virus
POHV 1, 2, 3Pongine Herpesviruses 1, 2, 3
TGEVTransmissible Gastroenteritis Virus
MUCVMucambo Virus
HR-HPVHigh Risk Human Papillomavirus [infection]
KLAVKlamath Virus
TENVTensaw Virus
CAPVCapim Virus
NEDVNorth End Virus
CVCalicivirus
HDADHelper-dependent Adenovirus
TGMVTomato Golden Mosaic Virus

Privacy Policy